Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie współrzędnych trzech punktów. Układ trzech równań z trzema niewiadomymi - rozwiązywanie.

Autor: Jakub Grzegorzek