mnożąc odwrotność Cześć całkowita ułamka Zadania z dzielenia ułamków
Dzielenie ułamków zwykłych.

Autor: Jakub Grzegorzek