y=sin x Wartość bezwzględna - wzory, własności, interpretacja geometryczna
Dana jest funkcja f określona wzorem f(x)={sin^2x-|sin x| / sin x} dla x w (0,pi)u(pi,2pi). a) Naszkicuj wykres funkcji f. b Wyznacz miejsce zerowe funkcji f.

Autor: Jakub Grzegorzek