matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Miejsca zerowe Wzory skróconego mnożenia Trójkąt równoboczny, wzór na wysokość, pole, długości odcinków na jakie dzieli wyskość punkt przecięcia wysokości, kąty
Wierzchołki trójkąta równobocznego ABC są punktami paraboli y=-x^2+6x. Punkt C jest jej wierzchołkiem, a bok AB jest równoległy od osi Ox. Sporządź rysunek w układzie współrzędnych i wyznacz współrzędne wierzchołków tego trójkąta.

Autor: Jakub Grzegorzek