Miejsca zerowe Wzory skróconego mnożenia Trójkąt równoboczny, wzór na wysokość, pole, długości odcinków na jakie dzieli wyskość punkt przecięcia wysokości, kąty
Wierzchołki trójkąta równobocznego ABC są punktami paraboli y=-x^2+6x. Punkt C jest jej wierzchołkiem, a bok AB jest równoległy od osi Ox. Sporządź rysunek w układzie współrzędnych i wyznacz współrzędne wierzchołków tego trójkąta.

Autor: Jakub Grzegorzek