Wartość bezwzględna - wzory, własności, interpretacja geometryczna Zadania na liczenie błędu bezwzględnego i względnego.
Opis jak liczyć błąd względny i bezwzględny pomiaru. Niepewność pomiaru jest to inna nazwa błędu pomiaru.

Autor: Jakub Grzegorzek