matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
równaniu ogólnym Zadania z odległości punktu od prostej
Odległość punktu P o współrzędnych (x0,y0) od prostej o równaniu ogólnym Ax+By+C=0 możemy policzyć ze wzoru na rysunku. Jako przykład wyliczyłem odległość punktu A o współrzędnych (5,2) od prostej o równaniu 3x+4y+5=0. Odległość ta wynosi 5,6. Na rysunku jest prosta o równaniu ogólnym Ax+By+Cy=0 punkt P i odcinek prostopadły do prostej, czyli o długości równej odległości punktu P od prostej.

Autor: Jakub Grzegorzek