ostry Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów o mierze 0, 30, 45, 60, 90 stopni Zadania z kata między prostymi
Jeżeli dwie proste nie są prostopadłe to kąt między nimi można wyznaczyć ze wzoru na rysunku. Jako przykład wziąłem dwie proste o równaniach y=-2x+6 i y=3x+1. Po skorzystaniu ze wzoru wyszło mi, że kąt między tymi prostymi to 45 stopni.

Autor: Jakub Grzegorzek