Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty
Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty o współrzędnych A=(2,4), B=(5,13)

Autor: Jakub Grzegorzek