postaci ogólnej wektora
Współrzędne wektora prostopadłego do wykresu prostej o równaniu w postaci ogólnej.

Autor: Jakub Grzegorzek