matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Zadania z równania prostej w postaci ogólnej
Równanie ogólne prostej ma postać Ax+By+C=0, gdzie współczynniki A i B nie mogą być jednoczśnie równe 0. Przykłądy: 3x+y-1=0, -x+2y=0, 4x-y+3=0. Na pierwszym rysunku jest prosta o równaniu ogólnym 2x-y-1=0, na drugim x=1, na trzecim y=2.

Autor: Jakub Grzegorzek