matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Współczynnik kierunkowy tangensowi
Współczynnik kierunkowy prostej y=ax+b jest równy tangensowi nachylenia prostej do osi Ox. Przykłady: Prosta y=2x-1 jest nachylona do osi Ox pod kątem w przybliżeniu równym 63 stopnie. Na drugim rysunku jest prosta y=-x+2 nachylona do osi Ox pod kątem równym w przybliżeniu 135 stopni. Na ostatnim rysunku jest prosta y=3 równoległa do osi Ox.

Autor: Jakub Grzegorzek