wielomian wymiernych wymiernych Zadania z pierwiastków wymiernych wielomianu
Twiedzenie o pierwiastkach wymiernych. Pierwiastek wielomianu. Pierwiastek całkowity wielomianu. Pierwiastek wymierny wymierny wielomianu.

Autor: Jakub Grzegorzek