Zadania z przybliżeń (zaokrągleń) liczb dziesiętnych.
Przybliżenia liczb dziesiętnych. Przybliżenia do drugiego miejsca po przecinku.

Autor: Jakub Grzegorzek