wzory skróconego mnożenia równanie oznaczone
Liczba rozwiązań równania (x+3)^2-(x-3)(x+3)=5. Równanie oznaczone. Jedno rozwiązanie. Wzory skróconego mnożenia.

Autor: Jakub Grzegorzek