wzory skróconego mnożenia równanie sprzeczne
Liczba rozwiązań równania (x-2)^2=(x-1)(x+1)-4x. Równanie sprzeczne. Nie ma rozwiązania. Wzory skróconego mnożenia.

Autor: Jakub Grzegorzek