wzory skróconego mnożenia rozwiązywanie nierówności
Rozwiązywanie nierówności 2(x-4)^2/3+x/2 < 2/3(3+x)(x+5)-2 1/6. Wzory skróconego mnożenia.

Autor: Jakub Grzegorzek