wzory skróconego mnożenia rozwiązywanie nierówności
Rozwiązywanie nierówności (x-1)^2-2x >= 1-(2-x)(2+x). Wzory skróconego mnożenia.

Autor: Jakub Grzegorzek