rozwiązywanie nierówności
Rozwiązywanie nierówności x+1/5 + 1-4x/3 <= 4-2x

Autor: Jakub Grzegorzek