rozwiązywanie nierówności
Rozwiązywanie nierówności 2(x-3)-(4-3x)>3x-4.

Autor: Jakub Grzegorzek