równania oznaczone, sprzeczne, nieoznaczone
Rozwiązywanie równania 2(x-4)(x+5)=x(2x-10)-14. Równanie oznaczone.

Autor: Jakub Grzegorzek