równania oznaczone, sprzeczne, nieoznaczone wzory skróconego mnożenia
Rozwiązywanie równania (x-2)(x+2)=(x-1)^2. Wzory skróconego mnożenia. Równanie oznaczone.

Autor: Jakub Grzegorzek