równania oznaczone, sprzeczne, nieoznaczone wzory skróconego mnożenia
Rozwiązywanie równania (x+2)^2=2x+(x-3)^2. Równanie oznaczone. Wzory skróconego mnożenia.

Autor: Jakub Grzegorzek