równania oznaczone, sprzeczne, nieoznaczone
Rozwiązywanie równania liniowego (x+1)/3-2(x-1)=x/2 -x. Równanie oznaczone.

Autor: Jakub Grzegorzek