równania oznaczone, sprzeczne, nieoznaczone
Rozwiązywanie równania liniowego. Równanie oznaczone.

Autor: Jakub Grzegorzek