Odległość liczb na osi liczbowej przedziału
|x-2|<=3 Nierówność z wartością bezwzględną. Interpretacja geometryczna na osi liczbowej. Odległość liczb na osi liczbowej. Przedział.

Autor: Jakub Grzegorzek