matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki szukaj na stronie     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
koniunkcji kwantyfikatorami Zadania na ocenę czy zdanie jest tautologią.
Prawo logiczne (inaczej tautologia) jest zawsze prawdziwe, niezależnie od wartości zdań p, q, r, z którego jest złożone. Prawa logiczne: prawo przemiennności koniunkcji, prawo przemiennności alternatywy, prawo łączności koniunkcji, prawo łączności alternatywy, prawo rozdzielności koniunkcji względem alternatywy, prawo rozdzielności alternatywy względem koniunkcji, prawo podwójnego przeczenia, prawo zaprzeczenia implikacji. Prawa De Morgana: zaprzeczenie koniunkcji jest równoważne alternatywie zaprzeczeń, zaprzeczenie alternatywy jest równoważne koniunkcji zaprzeczeń. Prawa De Morgana dla zdań z kwantyfikatorami.

Autor: Jakub Grzegorzek