Liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste. Kwadrat przystające Zadania z ustalania zdań logicznych
Zdanie w logice. Zdanie prawdziwe. Zdanie fałszywe. Wartość logiczna zdania prawdziwego: 1. Wartość logiczna zdania fałszywego 0. Oznaczenia zdań w logice.

Autor: Jakub Grzegorzek