Zadania ze zbiorów
Oznaczenia zbiorów: A, B, C. Elementy zbiorów a, b, c. element należy do zbioru A. a nie jest elementem zbioru A. zbiór pusty. A=B - równość zbiorów, zbiór A jest równy zbiorowy B. Zawieranie się zbiorów. zbiór A zawiera się w zbiorze B. A jest podzbiorem zbioru B. Określanie zbiorów przez wypisanie elementów lub za pomocą wzoru. Własności jakie spełniają elementy zbioru.

Autor: Jakub Grzegorzek