matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
prawdopodobieństwo Symbol newtona n! czyli n silnia, wzór Zadania ze schematu Bernoulliego
Próbą Bernoulliego nazywamy doświadczenie, w którym otrzymujemy jeden z dwóch możliwych wyników. Jeden z tych wyników nazywamy sukcesem, a drugi porażką. Jeżeli prawdopodobieństwo sukcesu wynosi p, to prawdopodobieństwo porażki q=1-p. Schematem Bernoulliego nazywamy ciąg niezależnych powtórzeń prób Bernoulliego. W schemacie Bernoulliego uzyskanie dokładnie k sukcesów w n próbach można obliczyć ze wzoru na rysunku. Przykład: Rzucamy kostką do gry trzy razy. Jakie jest prawdobodobieństwo, że pięć oczek wypadnie dokładnie dwa razy? Rozwiązanie na rysunku. Prawdopodobieństwo, że w trzech rzutach pięć oczek wypadnie dokładnie dwa razy, wynosi 15/216.

Autor: Jakub Grzegorzek