zdarzenia Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa i jego własności Klasyczna definicja prawdopodobieństwa Klasyczna definicja prawdopodobieństwa Działania na przedziałach liczbowych Zadania z prawdopodobieństwa warunkowego
Prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A pod warunkiem, że zaszło zdarzenie B liczymy ze wzoru P(A|B) = P(AnB) / P(B)

Autor: Jakub Grzegorzek