Symbol newtona Symbol newtona Symbol newtona Zadania z kombinacji
Kombinacją k-elementową ze zbioru n-elementowego nazywamy dowolny podzbiór k-elementowy danego zbioru n-elementowego. W podzbiorach kolejność elementów nie jest ważna.

Autor: Jakub Grzegorzek