Zadania z wariacji z powtórzeniami
k-wyrazową wariacją z powtórzeniami ze zbioru n-elementowego nazywamy każdy k-wyrazowy ciąg o wyrazach należących do n-elementowego zbioru. Wyrazy mogą się powtarzać. Liczbę wariacji z powtórzeniami liczymy ze wzoru W=n^k. Przykłady: 3-wyrazowe wariacje z powtórzeniami ze zbioru 2-elementowego a,b: aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb. Liczba tych wariacji z powtórzeniami liczona ze wzoru W=2^3=8. 2-wyrazowe wariacje z powtórzeniami ze zbioru 3-elementowego a, b, c: aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc. Liczba tych wariacji z powtórzeniami liczona ze wzoru W=3^2=9.

Autor: Jakub Grzegorzek