matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
n! czyli n silnia, wzór Zadania z wariacji bez powtórzeń
k-wyrazową wariacją bez powtórzeń ze zbioru n-elementowego nazywamy każdy k-wyrazowy ciąg o wyrazach różnych należących do n-elementowego zbioru. Liczbę wariacji bez powtórzeń obliczamy ze wzoru V=n!/(n-k)!. Przykłady: 2-wyrazowe wariacje bez powtórzeń ze zbioru 3-elementowego a, b, c: ab, ac, ba, bc, ca, cb. Liczba tych wariacji bez powtórzeń liczona ze wzoru V=3!/(3-2)!=6. 2-wyrazowe wariacje bez powtórzeń ze zbioru 4-elementowego a, b, c, d: ab, ac, ad, ba, bc, bd, ca, cb, cd, da, db, dc. Liczba tych wariacji bez powtórzeńliczona ze wzoru V=4!/(4-2)!=12.

Autor: Jakub Grzegorzek