n! czyli n silnia, wzór Zadania z permutacji
Permutacją zbioru n-elementowego nazywam każdy n-wyrazowy ciąg utworzony ze wszystkich elementów danego zbioru. Liczbę permutacji obliczam ze wzoru Pn=n!. Przykłady: Permutacje zbioru 2-elementowego a, b: ab, ba. Liczba tych permutacji liczona ze wzoru P=2!=2. Permutacje zbioru 3-elementowego: a, b, c: abc, acb, bac, bca, cab, cba. Liczba tych permutacji liczona ze wzoru P=3!=1*2*3=6.

Autor: Jakub Grzegorzek