liczba naturalna
Przykładowo 5! czytamy: 5 silnia i liczymy w następujący sposób 5!1*2*3*4*5120. Wzór na n! (n silnia): 0!1, dla n>0 n!=1*2*3*...*n. Przykłady: 1!=1, 2!=1*22, 3!=1*2*36, 4!=1*2*3*424.

Autor: Jakub Grzegorzek