matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
trójkąta prostokątnego koła Twierdzenie Pitagorasa wycinek koła Długość okręgu i pole koła - wzory Wyprowadzenie wzoru na pole powierzchni bocznej stożka trójkąt równoramienny Zadanie ze stożków.
Po obróceniu trójkąta prostokątnego wokół prostej przechodzącej przez jedną z przyprostokątnych tego trójkąta otrzymuję stożek. Literą l jest oznaczona tworząca stożka. Wzór na tworzącą stożka jest na rysunku. Literą gamm oznaczyłem kąt rozwarcia stożka. Wzór na objętość stożka to V=1/3*pi*r^2*H. Powierzchnia boczna stożka po rozłożeniu to wycinek koła. Wzór na pole podstawy stożka to Pb=pi*r^2. Wzór na pole powierzchni bocznej stożka to Pb=pi*r*l. Wzór na pole całkowite to Pc=pi*r*(r+l). Przekrój osiowy stożka to trójkąt równoramienny.

Autor: Jakub Grzegorzek