matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
koła Długość okręgu i pole koła - wzory prostokąt Długość okręgu i pole koła - wzory prostokąt Zadania z walca
Po obróceniu prostokąta wokół prostej przechodzącej przez jeden z jego boków otrzymujemy walec. Na trzecim rysunku jest walec o promieniu r i wysokości H. Wzór na objętość walca to V=pi*r^2*H. Powierzchnię walca można rozciąć na dwa koła i prostokąt o bokach długości 2*pi*r i H. Pole podstawy walca to wzór pole koła Pp=pi*r^2. Pole powierzchni walca to wzór na pole prostokąta Pb=2*pi*r*H. Pole całkowite walca dane jest wzorem Pc=2*Pp+Pb=2*pi*r^2+2*pi*r*H. Przekrój osiowy walca to prostokąt.

Autor: Jakub Grzegorzek