matematyka.pisz.pl MATURA Z MATEMATYKI forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika zbiory i przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie (planimetria) geometria analityczna geometria w przestrzeni (stereometria) kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki opłaty za serwer szukaj na stronie gra w kropki edytor wzorów ciekawe strony facebook
Możemy policzyć pierwiastki stopnia nieparzystego z liczb ujemnych. Nie możemy policzyć pierwiastka stopnia parzystego z liczby ujemnej, ponieważ podnosząc liczba ujemną do potęgi o wykładniku parzystym nie można otrzymać liczby pierwiastkowanej (ujemnej). Przykłady pierwiastkowania liczb ujemnych.