matematyka.pisz.pl MATURA Z MATEMATYKI forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika zbiory i przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie (planimetria) geometria analityczna geometria w przestrzeni (stereometria) kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki opłaty za serwer szukaj na stronie gra w kropki edytor wzorów ciekawe strony facebook
funkcji wymiernych Zadania z wykresu funkcji wymiernej
Wykresy prostych funkcji wymiernych: y=1/x, y=2/x, y=-2/x. Wykresy tych funkcji to hiperbole. Asymptota. Asymptota pozioma. Asymptota pionowa.