matematyka.pisz.pl MATURA Z MATEMATYKI forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika zbiory i przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie (planimetria) geometria analityczna geometria w przestrzeni (stereometria) kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki opłaty za serwer szukaj na stronie gra w kropki edytor wzorów ciekawe strony facebook
Wartość bezwzględna - wzory, własności, interpretacja geometryczna Zadania na liczenie błędu bezwzględnego i względnego.
Opis jak liczyć błąd względny i bezwzględny pomiaru. Niepewność pomiaru jest to inna nazwa błędu pomiaru.