Saizou ├Pytający├Artash ├vitaminka├Jerzy├Gosia├mat├Martyna ├16