matematyka.pisz.pl MATURA Z MATEMATYKI forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika zbiory i przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie (planimetria) geometria analityczna geometria w przestrzeni (stereometria) kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki gra w kropki
archiwum 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, ..., całe
Zadania
Odp.
archiwum 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, ..., całe