matematyka.pisz.pl MATURA Z MATEMATYKI forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika zbiory i przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie (planimetria) geometria analityczna geometria w przestrzeni (stereometria) kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki gra w kropki
archiwum 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, ..., całe
Zadania
Odp.
2
4n0n: https://ibb.co/VMsqT97 Czy rozwiązanie jest poprawne?
3
4n0n: https://ibb.co/6XfzVDs Czy to rozwiązanie jest poprawne?
archiwum 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, ..., całe