Naszkicuj wykres funkcji F(x) `.ewela: Naszkicuj wykres funkcji F(x)=(2/3) x i omów jej własności. Oblicz wartość funkcji f dla argumentu −4 ( x ma byc do potegi obok nawiasu )
23 lip 15:26
Basia: do jakiej potęgi ? drugiej, dwudziestej pierwszej czy może sto dwudziestej ósmej? napisz porządnie, przecież nikt nie zgadnie o co chodzi
23 lip 15:31
`.ewela: nie chodzi mi o to ze F(x) =(2/3) na górze ma byc x tak jakby to było np (2/3) do potegi 2
23 lip 15:36
ICSP: f(x) = (23)x
23 lip 15:39
`.ewela: tak emotka
23 lip 15:40
ICSP: x = −4
 34 81 
f(−4) = (23)−4 =

=

 (2)4 16 
Wykresu niestety tutaj ci nie narysuję:(
23 lip 15:46
`.ewela: dobrze ja wiem jak narysowac emotka a własnosci?
23 lip 15:47
ICSP: odczytaj z wykresu: − Dziedzina − Zbiór wartości − Miejsca zerowe(jeśli ma) − Przedziały monotoniczności Chyba tyle.
23 lip 15:50
`.ewela: no właśnie ze nie rozumiem tych własności i nie wiem jak napisać
23 lip 15:51
23 lip 16:00
`.ewela: A takie zadanie : wykres funkcjif (x)=2 x przesunięto równolegle o wektor u→ = [2,−1] i otrzymano wykres funkji g a) napisz wzór funkcji g c) oblicz współrzędne pkt wspólnego wykresu funkcji g i osiOY
23 lip 16:01
ICSP: jeżeli wykres funkcji f(x) = ax przesuwamy o wektor y = [p ; q] wtedy g(x) = ax−p + q
23 lip 16:04
`.ewela: c) oblicz współrzędne pkt wspólnego wykresu funkcji g i osi OY
23 lip 16:05
Patryk: g(x)=ax−2−1 ?
23 lip 16:06
ICSP: Patryk zgubiłeś coś.
23 lip 16:08
`.ewela: tak emotka a ten pkt c?
23 lip 16:08
ICSP: punkt przecięcia z osią OY ma współrzędne (0;y)
23 lip 16:08
`.ewela: co tzn (0,y) emotka
23 lip 16:09
Patryk: minus jeden i jedna czwarta nie jestem pewien
23 lip 16:10
`.ewela: kurcze tez nie jestem pewna
23 lip 16:11
`.ewela: no niestety komisa mam i dlatego sie ucze
23 lip 16:11
ICSP: w układzie współrzędnych punkty mają dwie współrzędne P(x;y). Dlatego Patryku twoja odpowiedź jest bledną.
23 lip 16:12
`.ewela: kurcze troche nie rozumiem tej matematykiemotka
23 lip 16:13
ICSP: potrafisz sprawdzić czy dany punkt należy do wykresu funkcji?
23 lip 16:16
`.ewela: nie i dlatego potrzebuje pomocyemotka
23 lip 16:16
Patryk: (0−114 ) podstawilem 0 do funkcji to tutaj to nie dziala ? punkt pzeciecia z osia y
23 lip 16:17
ICSP: Patryk teraz dobrze. Załóżmy że mam punkt P(−4;5) I chcemy sprawdzić czy należy on do funkcji y = −2x − 3 Jak już wcześniej napisałem punkt ma współrzędne P(x;y) tak więc możemy odczytać że x = −4 y = 5 y = x − 3 Teraz wystarczy wstawić odpowiednie wartości w odpowiednie miejsca czyli: 5 = −2 * (−4) −3 5 = 8 − 3 5= 5 Jest to prawda tak więc punkt należy do wskazanej prostej.
23 lip 16:22
`.ewela: emotka
23 lip 16:24
`.ewela: Dana jest funkcja wykładnicza f,opisana wzorem fx=(1/3) x a) naszkicuj wykres funkcji g wiedzac ze g (x)= −f(x) + 1 (wykres sama narysuje bo wiem ) b) napisz wzór funkcji g c) odczytaj z wykresu zbiór argumentów dla których wartosci funkcji g sa wieksze od −2
23 lip 16:24
ICSP: chociaż jednak źle Patryku:(
23 lip 16:25
`.ewela: dziękuje za tam to zdanie ****
23 lip 16:25
ICSP:
 1 
f(x) = (

)x
 3 
g(x) = −(f(x)) + 1 Teraz wstawiasz wartość f(x) do dolnej linijki.
23 lip 16:27
`.ewela: a no tak emotka
23 lip 16:29
`.ewela: c) odczytaj z wykresu zbiór argumentów dla których wartosci funkcji g sa wieksze od −2
23 lip 16:31
ICSP: jak narysujesz wykres to: rysujesz sobie ołówkiem prostą y = −2 Te x dla których wykres znajduje się nad prostą są rozwiązaniem tego polecenia.
23 lip 16:37
`.ewela: dzięki widze że,lubisz matematyke i ją rozumiesz emotka
23 lip 16:40
`.ewela: z tego co wiem to mz nie ma w funkcji wykładniczej?
23 lip 16:44
`.ewela: Naszkicuj wykres funkcji wykładniczej f(x)=2 x a następnie naszkicuj wykres funkcji g wiedzac że, g(x)=f(−x)−4 a) napisz wzór funkcji g b) oblicz współrzędne pkt wspólnego wykresu funkcji g i osi OY c)spr.czy liczba −2 jest miejscem zerowym funkcig d) odczytaj z wykresu zbiór wszystkich argumentów dla których funkcja g przyjmuje wartosci ujemne Czy ktoś mi pomoże?:(
23 lip 18:41
Trivial: f(x) = 2x f(−x) = 2−x a) g(x) = f(−x)−4 = 2−x−4. b) wykres funkcji przecina oś OY, gdy x=0. g(0) = 2−0−4 = 1−4 = −3. P = (0, −3). c) g(−2) = 2−(−2)−4 = 4−4 = 0 − OK. d) g(x) < 0 ⇔ 2−x−4 < 0 2−x < 22 −x < 2 x > −2. Proszę. emotka
23 lip 19:22
`.ewela: dziękuje
23 lip 19:51
`.ewela: wykres funkcji wykładniczej f(x)= (0,5) x przekształcono przez symetrie osiową wzgl. osi OY i otrzymano wykres funkcji g. a) napisz wzór funkcji g b)naszkicuj wykres funkcji g c) odczytaj z wykresu funkcji g argument dla którego wartosc wynosi 8 d) dla jakich argumentów wartosci funkcji g sa wieksze od 4? a z akie ?emotka
23 lip 19:57
`.ewela: a takie ?*
23 lip 19:58
Patryk: f(x)=2x wg mnie
23 lip 20:06
`.ewela: a to do którego pytania?emotka
23 lip 20:07
Patryk: a)
23 lip 20:07
`.ewela: dzia emotka powiem ci ze mam komisa i dlatego sie ucze..
23 lip 20:09
`.ewela: c) odczytaj z wykresu funkcji g argument dla którego wartosc wynosi 8 d) dla jakich argumentów wartosci funkcji g sa wieksze od 4? a te pod pkt?
23 lip 20:12
`.ewela: wykres funkcji wykładniczej f(x)= (0,5) x przekształcono przez symetrie osiową wzgl. osi OY i otrzymano wykres funkcji g. a) napisz wzór funkcji g b)naszkicuj wykres funkcji g c) odczytaj z wykresu funkcji g argument dla którego wartosc wynosi 8 d) dla jakich argumentów wartosci funkcji g sa wieksze od 4? kurcze mam to zrobic na korki na jutroemotka
23 lip 20:51
ola: d) Rysujesz prostą y=4. Przecina ona wykres funkcji. Wybierasz część wykresu powyżej tej prostej. Wszystkie x należące do tej wybranej części są odp na owe ptytanie
23 lip 23:09
`.ewela: nie bardzo rozumiem nie rozumiem tych funkcji wykładniczychemotka
24 lip 09:52
ola: Najlepiej poproś swojego korepetytora, żeby Ci dokładnie jeszcze raz objaśnił.
24 lip 12:49
`.ewela: Właśnie że on tak tłumaczy że muszę tu prosić o pomocemotka
24 lip 21:09
krystek: To szkoda pieniędzy na takiego.Zmień!
25 lip 00:04
`.ewela:
 2 
Czy jak jest Taka funkcja F(x)=(

) x to czy Mz=brak?
 3 
25 lip 09:53
`.ewela: Czy jak jest taka funkcja wykładnicza : ( F(x)= 23)x to czy miejsca zerowego nie ma w takim przykładzie? emotka
25 lip 16:29
`.ewela: (23)x
25 lip 16:29
Jack: tak, brak miejsca zerowego.
25 lip 17:03
`.ewela: A gdyby było np: F(x)=(12)x−1− 2 emotka?
25 lip 21:46
Basia: F(x)=0 (12)x−1 − 2 = 0 (2−1)x−1 = 2 2−x+1 = 21 −x+1 = 1 −x = 0 x = 0 F(0) = 0 czyli funkcja ma jedno miejsce zerowe x0=0
25 lip 21:51
`.ewela: dziękuję : *A gdy mam taką funkcie :F(x)=(12)x+4 − 2 ? ZW=? MZ=? MONOTONICZNOŚĆ=?
25 lip 21:55
Basia: każda funkcja F(x) = ax gdzie a>0 i a≠1 ma ZW = (0, +) wykres F(x) = (12)x+4 −2 powstaje w wyniku przesunięcia wykresu f(x) = (12)x o wektor [−4, −2] (cztery jednostki w lewo, dwie w dół) zatem ZW = (−2, +) MZ znajdź rozwiązując równanie F(x)=0 (12)x+4 − 2 = 0 każda funkcja wykładnicza postaci F(x) = ax−p+q jest: rosnąca dla a>1 malejąca dla 0<a<1 u Ciebie a=12 zatem........................ (odpowiedz sama)
25 lip 22:02
`.ewela: dzieki
25 lip 22:06
`.ewela: Myślę że, ta funkcja jest : malejąca emotka
25 lip 23:12
`.ewela: Może mi ktoś wytłumaczyć jak obilczyc pkt wspólny do funkcji wykładniczych np jakis przykład bo nie kumam tego i funkcje równowartościowa bd wdzięczna emotka
25 lip 23:16
Basia: Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi z tymi funkcjami wykładniczymi. Podaj może konkretny przykład.
25 lip 23:44
`.ewela: Np : F(x)=2x−2+ 4 b) oblicz współrzędne pkt wspólnego wykresu funkcji g i osi OY c)spr.czy funkcja jest różnowartościowa czy też nie .
26 lip 09:47
Basia: każda funkcja y = f(x) przecina oś OX ⇔ y= f(x) = 0 czyli rozwiązujemy równanie f(x)=0 i mamy punkt P(x0,0) każda funkcja y = f(x) przecina oś OY ⇔ x=0 czyli podstawiamy za x 0, wyliczamy y i mamy punkt Q(0,y0) y0 = 20−2+4 = 2−2+4 = 14+4 = 414 Q(0, 414) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− funkcja jest różnowartościowa ⇔ dla każdych x1,x2∊D spełniona jest implikacja: x1≠x2 ⇒ f(x1)≠f(x2) co jest równoważne implikacji: f(x1)=f(x2) ⇒ x1=x2 F(x1)=F(x2) ⇔ 2x1−2+4 = 2x2−2+4 ⇔ 2x1−2 = 2x2−2 ⇔ x1−2 = x2−2 ⇔ x1 = x2 zresztą każda funkcja postaci y = ax−p+q jest różnowartościowa, bo różnowartościowa jest każda funkcja postaci y= ax
26 lip 11:38
katiusza: Witam. Moze ktos moglby mi pomoc z takim zadaniem, zielonego pojecia nie mam o co chodzi. Funkcja f(x)=3x a: jest malejąca i ma miejsce zerowe b: jest malejące i nie ma miejsc zerowych c: jest rosnąca i ma miejsce zerowe d: jest rosnąca i nie ma miejsc zerowych
19 paź 12:38
sushi_ gg6397228: zrob rysunek i wszytko bedzie jasne
19 paź 12:59
angelika: naszkicuj wykers funkcji f(x)=3−2/x
21 kwi 12:18
marcin: rysunek x+2 dla x ∊ (−, −1) f(x)= { x2 dla x ∊ (−1,) Naszkicuj wykres funkcji g(x)=f(−x) i podaj jej wzór .
21 maj 19:41