F. kwadratowa Suchar: Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej, wiedząc, że dla argumentu 2 funkcja przyjmuje wartość najmniejszą, równą −3, a do jej wykresu należy punkt A(4,−1)
10 lip 22:21
Trivial: W = (2, −3) − wierzchołek f(x) = a(x−Wx)2 + Wy = a(x−2)2 − 3 A = (4, −1) ∊ f ⇒ punkt A spełnia równanie funkcji f(x). f(4) = a(4−2)2 − 3 = − 1 a*22 =2 4a = 2
 1 
a =

 2 
 1 
f(x) =

(x−2)2 − 3.
 2 
10 lip 22:29