współczynnik Cramera MARZENA -kto pomoże w statyst: jak obliczyc współczynnik V−CRAMERA mając dane Zebrano informacje na temat zawartości (sklasyfikowanej jako: mała, średnia lub duża) pewnej substancji konserwującej w produktach spożywczych pochodzących z kilku krajów UE. Zbadać (na poziomie istotności 0,03) czy występuje zależność pomiędzy zawartością tej substancji a krajem pochodzenia produktu. Dysponujemy następującymi danymi: Zawartość substancji Mała Średnia Duża Kraj A 0 0 20 Kraj B 50 10 0 Kraj C 0 30 15 Kraj D 20 5 0 Wyznaczyć i zinterpretować wartość współczynnika V−Cramera.
28 cze 12:55
MARZENA :
28 cze 16:32