Bryły obrotowe andziaa: ZAD 1. Oblicz pole przekroju osiowego walca otrzymanego w wyniku obrotu: a) kwadratu o boku długosci 4 cm wokół boku, b) prostokąta o wymiarach 10 cm x 5 cm wokół dłuższego boku. ZAD2. Przekątna przekroju osiowego walca ma długośc 12 cm i jest nachylona do podstawy walca pod kątem 60 stopni. Oblicz długośc promienia i wysokośc walca.
3 mar 18:13
TeXteR: ZAD 1. Bardzo proste. To jest tak jakbyś połączyła 2 takie same figury krawędzią wokół której następuje obrót a więc: a) powstaje prostokąt o wymiarach 4x8cm b) powstaje kwadrat o boku 10cm ZAD 2. Połówka trójkąta równobocznego: Wysokość walca to także wysokość trójkąta: H = a*3/2 H = 12*3/2=63 Średnica podstawy to połowa boku trójkąta równobocznego. A wiec jest równa 6cm w zwiazku z tym r = 6cm
3 mar 18:53