matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
Oblicz obwód trójkąta, którego boki zawierają się w prostych o równaniach szyszka:) : Oblicz obwód trójkąta, którego boki zawierają się w prostych o równaniach x + y = 0 , 2x + y − 2 = 0 , 2x − y + 6 = 0 .
12 cze 16:56
Anna: pomagam
12 cze 17:32
Anna: Najpierw należy wyznaczyć współrzędne wierzchołków trójkąta, czyli punkty przecięcia się prostych (każda z każdą pozostałą). Rozwiązujemy układy równań: x+y=0 2x+y−2=0, stąd x=2, y=−2, czyli pierwszy wierzchołek jest: A (2,−2) x+y=0 2x−y+6=0, stąd x= −2, y= 2, czyli drugi wierzchołek jest: B(−2,2) 2x+y−2=0 2x−y+6=0, stąd x=−1, y=4, czyli trzeci wierzchołek jest : C(−1,4) Teraz należy obliczyć długości boków: AB, BC i AC i dodać je. Oblicz i napisz. Sprawdzimy. emotka
12 cze 17:42
Anna: Ponieważ muszę stąd odejść, więc podaję Ci wyniki, jakie powinnaś otrzymać. IABI=42, IBCI= 5, IACI= 35 ob= 42 + 5 + 35 = 42 + 45 = 4(2+5)
12 cze 17:53