zadanie impulsive: Zbiór zaznaczony na rysunku obok jest zbiorem rozwiązań nierówności: A. |x+2|≤4 B. |2−x|≤4 C. |x+2|≥4 D.|2−x|≥4 Przedział na rysunku : (−;−2>∪<6;) odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami
13 maj 18:21
ji0h: fcjtyu
13 maj 18:25
luk18: D
13 maj 18:34