matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
wierzchołki trójkąta pustka: uzasadnij że jeśli m jest różne od zera to punkty A=(-4,-2), B=(5,4) oraz punkt D=(-1,m) są wierzchołkami trójkąta
25 lut 19:30
karolina.: A = (xa, ya) B = (xb,yb) D = (xd,yd) |AB| = (xb-xa)2+(yb-ya)2 podstawiając dane,obliczasz długości odcinka |AB| odcinka |BD| i odcinka |AD|. trzy odcinki tworzą trójkąt,jeśli jeden z nich jest dłuższy od sumy dwóch pozostałych np. |AB| > |BD| + |AD|, więc wstawiając długości odpowiednich boków otrzymujesz nierówność z niewiadomą m.łatwe.?: )
25 lut 21:52